Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów

od do