Rada gminy

Szczególowe wyszukiwanie
Imię i Nazwisko Informacje Kadencja Kolejność
Bogusława Antoniuk Stanowisko: Członek Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego
kadencja 3 [2006-2010] 1
Bogdan Powroźnik Stanowisko: Członek Komisji Ekonomicznej i Inwestycji
kadencja 3 [2006-2010] 2
Zbigniew Kazimierz Cabaj Stanowisko: Członek Komisji Ekonomicznej i Inwestycji
kadencja 3 [2006-2010] 3
Leszek Marian Danilkiewicz Stanowisko: Członek Komisji Ekonomicznej i Inwestycji
kadencja 3 [2006-2010] 4
Jan Karol Salamon Stanowisko: Członek Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego
kadencja 3 [2006-2010] 5
Janusz Wójcik Stanowisko: Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych
kadencja 3 [2006-2010] 6
Mieczysław Kopiś Stanowisko: Członek Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego
kadencja 3 [2006-2010] 7
Maria Łukaszek Stanowisko: Członek Komisji Ekonomicznej i Inwestycji
kadencja 3 [2006-2010] 8
Anna Sadkowska Stanowisko: Przewodniczący Rady
kadencja 3 [2006-2010] 9
Ryszard Mróz Stanowisko: Przewodniczący Komisji Ekonomicznej i Inwestycji
kadencja 3 [2006-2010] 10
Stanisław Bejda Stanowisko: Członek Komisji Ekonomicznej i Inwestycji
kadencja 3 [2006-2010] 11
Stanisław Feliks Sapała Stanowisko: Zastępca Przewodniczącego Komisji Ekonomicznej i Inwestycji
kadencja 3 [2006-2010] 12
Stanisław Grzelak Stanowisko: Członek Komisji Ekonomicznej i Inwestycji
kadencja 3 [2006-2010] 13
Teresa Dawidek Stanowisko: Członek Komisji Ekonomicznej i Inwestycji
kadencja 3 [2006-2010] 14
Renata Grochowska Borowicz Stanowisko: Członek Komisji Ekonomicznej i Inwestycji
kadencja 3 [2006-2010] 15
Janusz Wójcik Stanowisko: Przewodniczący Rady Gminy
kadencja 4 [2010-2014] 17
Ryszard Mróz Stanowisko: Wiceprzewodniczący Rady Gminy
kadencja 4 [2010-2014] 18
Stanisława Adamczyk Stanowisko: Radna
kadencja 4 [2010-2014] 19
Stanisław Bejda Stanowisko: Radny
kadencja 4 [2010-2014] 20
Zbigniew Kazimierz Cabaj Stanowisko: Radny
kadencja 4 [2010-2014] 21
Leszek Marian Danilkiewicz Stanowisko: Radny
kadencja 4 [2010-2014] 22
Paweł Antoni Grygorewicz Stanowisko: Radny
kadencja 4 [2010-2014] 23
Maria Ewa Kolasińska Stanowisko: Radna
kadencja 4 [2010-2014] 24
Małgorzata Maria Konarska Stanowisko: Radna
kadencja 4 [2010-2014] 25
Mieczysław Kopiś Stanowisko: Radny
kadencja 4 [2010-2014] 26
Bartłomiej Marcin Maliszewski Stanowisko: Radny
kadencja 4 [2010-2014] 27
Marian Michaluk Stanowisko: Radny
kadencja 4 [2010-2014] 28
Ryszard Mróz Stanowisko: Radny
kadencja 4 [2010-2014] 29
Kazimiera Sokół Stanowisko: Radna
kadencja 4 [2010-2014] 30
Bogdan Feliks Stanisławek Stanowisko: Radny
kadencja 4 [2010-2014] 31
Janusz Wójcik Stanowisko: Przewodniczący Rady Gminy
kadencja 5 [2014-2018] 32
Sławomir Banach Stanowisko: Radny
kadencja 5 [2014-2018] 34
Daniel Budzyński Stanowisko: Radny
kadencja 5 [2014-2018] 35
Barbara Byk Stanowisko: Radna
kadencja 5 [2014-2018] 36
Leszek Marian Danilkiewicz Stanowisko: Radny
kadencja 5 [2014-2018] 37
Małgorzata Maria Konarska Stanowisko: Radna
kadencja 5 [2014-2018] 38
Krzysztof Lipiński Stanowisko: Radny
kadencja 5 [2014-2018] 39
Henryka Łukaszek Stanowisko: Radna
kadencja 5 [2014-2018] 40
Marzena Matyjaszczyk Stanowisko: Radna
kadencja 5 [2014-2018] 41
Krzysztof Musik Stanowisko: Radny
kadencja 5 [2014-2018] 42
Ryszard Mróz Stanowisko: Radny
kadencja 5 [2014-2018] 43
Mateusz Pachucki Stanowisko: Radny
kadencja 5 [2014-2018] 44
Stanisław Józef Teleon Stanowisko: Radny
kadencja 5 [2014-2018] 45
Grzegorz Wołowik Stanowisko: Radny
kadencja 5 [2014-2018] 46
Janusz Wójcik Stanowisko: Przewodniczący Rady Gminy
kadencja 8 [2018-2022] 47
Anna Jakubiuk Stanowisko: Wiceprzewodnicząca Rady Gminy
kadencja 8 [2018-2022] 48
Barbara Byk Stanowisko: Radna
kadencja 8 [2018-2022] 49
Paweł Cymerman Stanowisko: Radny
kadencja 8 [2018-2022] 50
Leszek Marian Danilkiewicz Stanowisko: Radny
kadencja 8 [2018-2022] 51
Bożena Dziewulska Stanowisko: Radna
kadencja 8 [2018-2022] 52
Janina Grygorewicz Stanowisko: Radna
kadencja 8 [2018-2022] 53
Anna Kolasińska Stanowisko: Radna
kadencja 8 [2018-2022] 54
Małgorzata Maria Konarska Stanowisko: Wygaśnięcie mandatu randej z dniem 12 sierpnia 2020 r.
kadencja 8 [2018-2022] 55
Małgorzata Kopeć Stanowisko: Radna
kadencja 8 [2018-2022] 56
Rafał Łukasik Stanowisko: Radny
kadencja 8 [2018-2022] 57
Bartłomiej Marcin Maliszewski Stanowisko: Radny
kadencja 8 [2018-2022] 58
Ryszard Mróz Stanowisko: Radny
kadencja 8 [2018-2022] 59
Krzysztof Musik Stanowisko: Radny
kadencja 8 [2018-2022] 60
Stanisław Józef Teleon Stanowisko: Radny
kadencja 8 [2018-2022] 61