Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Siemień

Logo - Urząd Gminy Siemień

Rada gminy

Szczególowe wyszukiwanie
Imię i Nazwisko Informacje Kadencja Kolejność
Bogusława Antoniuk Stanowisko: Członek Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego
325 1
Bogdan Powroźnik Stanowisko: Członek Komisji Ekonomicznej i Inwestycji
325 2
Zbigniew Kazimierz Cabaj Stanowisko: Członek Komisji Ekonomicznej i Inwestycji
325 3
Leszek Marian Danilkiewicz Stanowisko: Członek Komisji Ekonomicznej i Inwestycji
325 4
Jan Karol Salamon Stanowisko: Członek Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego
325 5
Janusz Wójcik Stanowisko: Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych
325 6
Mieczysław Kopiś Stanowisko: Członek Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego
325 7
Maria Łukaszek Stanowisko: Członek Komisji Ekonomicznej i Inwestycji
325 8
Anna Sadkowska Stanowisko: Przewodniczący Rady
325 9
Ryszard Mróz Stanowisko: Przewodniczący Komisji Ekonomicznej i Inwestycji
325 10
Stanisław Bejda Stanowisko: Członek Komisji Ekonomicznej i Inwestycji
325 11
Stanisław Feliks Sapała Stanowisko: Zastępca Przewodniczącego Komisji Ekonomicznej i Inwestycji
325 12
Stanisław Grzelak Stanowisko: Członek Komisji Ekonomicznej i Inwestycji
325 13
Teresa Dawidek Stanowisko: Członek Komisji Ekonomicznej i Inwestycji
325 14
Renata Grochowska Borowicz Stanowisko: Członek Komisji Ekonomicznej i Inwestycji
325 15
Janusz Wójcik Stanowisko: Przewodniczący Rady Gminy
326 17
Ryszard Mróz Stanowisko: Wiceprzewodniczący Rady Gminy
326 18
Stanisława Adamczyk Stanowisko: Radna
326 19
Stanisław Bejda Stanowisko: Radny
326 20
Zbigniew Kazimierz Cabaj Stanowisko: Radny
326 21
Leszek Marian Danilkiewicz Stanowisko: Radny
326 22
Paweł Antoni Grygorewicz Stanowisko: Radny
326 23
Maria Ewa Kolasińska Stanowisko: Radna
326 24
Małgorzata Maria Konarska Stanowisko: Radna
326 25
Mieczysław Kopiś Stanowisko: Radny
326 26
Bartłomiej Marcin Maliszewski Stanowisko: Radny
326 27
Marian Michaluk Stanowisko: Radny
326 28
Ryszard Mróz Stanowisko: Radny
326 29
Kazimiera Sokół Stanowisko: Radna
326 30
Bogdan Feliks Stanisławek Stanowisko: Radny
326 31
Janusz Wójcik Stanowisko: Przewodniczący Rady Gminy
606 32
Sławomir Banach Stanowisko: Radny
606 34
Daniel Budzyński Stanowisko: Radny
606 35
Barbara Byk Stanowisko: Radna
606 36
Leszek Marian Danilkiewicz Stanowisko: Radny
606 37
Małgorzata Maria Konarska Stanowisko: Radna
606 38
Krzysztof Lipiński Stanowisko: Radny
606 39
Henryka Łukaszek Stanowisko: Radna
606 40
Marzena Matyjaszczyk Stanowisko: Radna
606 41
Krzysztof Musik Stanowisko: Radny
606 42
Ryszard Mróz Stanowisko: Radny
606 43
Mateusz Pachucki Stanowisko: Radny
606 44
Stanisław Józef Teleon Stanowisko: Radny
606 45
Grzegorz Wołowik Stanowisko: Radny
606 46
Janusz Wójcik Stanowisko: Przewodniczący Rady Gminy
905 47
Anna Jakubiuk Stanowisko: Wiceprzewodnicząca Rady Gminy
905 48
Barbara Byk Stanowisko: Radna
905 49
Paweł Cymerman Stanowisko: Radny
905 50
Leszek Marian Danilkiewicz Stanowisko: Radny
905 51
Bożena Dziewulska Stanowisko: Radna
905 52
Janina Grygorewicz Stanowisko: Radna
905 53
Anna Kolasińska Stanowisko: Radna
905 54
Małgorzata Maria Konarska Stanowisko: Wygaśnięcie mandatu randej z dniem 12 sierpnia 2020 r.
905 55
Małgorzata Kopeć Stanowisko: Radna
905 56
Rafał Łukasik Stanowisko: Radny
905 57
Bartłomiej Marcin Maliszewski Stanowisko: Radny
905 58
Ryszard Mróz Stanowisko: Radny
905 59
Krzysztof Musik Stanowisko: Radny
905 60
Stanisław Józef Teleon Stanowisko: Radny
905 61