Oświadczenia majątkowe kierowników Jednostek Organizacyjnych

Zespół Placówek Oświatowych im.K.S.Wyszyńskiego w Siemieniu
Oświadczenie za rok 2019
Oświadczenie za rok 2018
Oświadczenie za rok 2018 - 2
Oświadczenie za rok 2017
Oświadczenie za rok 2016
Oświadczenie za rok 2015
Oświadczenie za rok 2014
Gminna Biblioteka Publiczna
Oświadczenie za rok 2019
Oświadczenie za rok 2018
Oświadczenie za rok 2017
Oświadczenie za rok 2016
Oświadczenie za rok 2015
Oświadczenie za rok 2014
Szkoła Podstawowa w Gródku Szlacheckim
Oświadczenie za rok 2019
Oświadczenie za rok 2018
Oświadczenie za rok 2017
Oświadczenie za rok 2016
Oświadczenie za rok 2015
Oświadczenie za rok 2014
Gminny Zespół Obsługi Szkół w Siemieniu
Oświadczenie za rok 2019
Oświadczenie za rok 2018
Oświadczenie za rok 2017
Oświadczenie za rok 2016-2
Oświadczenie za rok 2016 -1
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemieniu
Oświadczenie za rok 2019
Oświadczenie za rok 2018
Oświadczenie za rok 2017
Oświadczenie za rok 2016
Oświadczenie za rok 2015
Oświadczenie za rok 2014
Gimnazjum w Siemieniu
Oświadczenie za rok 2018 - 1
Oświadczenie za rok 2018 - 3
Oświadczenie za rok 2018 - 2
Oświadczenie za rok 2016
Oświadczenie za rok 2015
Oświadczenie za rok 2014
Zakład Gospodarki Komunalnej w Siemieniu
Oświadczenie za rok 2019
Oświadczenie za rok 2018
Oświadczenie za rok 2017
Oświadczenie za rok 2016
Oświadczenie za rok 2015
Oświadczenie za rok 2014
Szkoła Podstawowa w Juliopolu
Oświadczenie za rok 2019
Oświadczenie za rok 2018
Oświadczenie za rok 2017
Oświadczenie za rok 2016
Oświadczenie za rok 2015
Oświadczenie za rok 2014
Gminny Ośrodek Kultury
Oświadczenie za rok 2019
Oświadczenie za rok 2018
Oświadczenie za rok 2017
Oświadczenie za rok 2016
Oświadczenie za rok 2015
Oświadczenie za rok 2014