Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych

Szczególowe wyszukiwanie
Imię i Nazwisko Informacje Kadencja Kolejność
Janusz Wójcik Stanowisko: Przewodniczący Komisji
kadencja 3 [2006-2010] 1
Mieczysław Kopiś Stanowisko: Członek Komisji
kadencja 3 [2006-2010] 2
Maria Łukaszek Stanowisko: Zastępca Przewodniczącego Komisji
kadencja 3 [2006-2010] 3
Stanisław Feliks Sapała Stanowisko: Członek Komisji
kadencja 3 [2006-2010] 4
Stanisław Grzelak Stanowisko: Członek Komisji
kadencja 3 [2006-2010] 5
Renata Grochowska Borowicz Stanowisko: Członek Komisji
kadencja 3 [2006-2010] 6
Małgorzata Maria Konarska Stanowisko: Przewodnicząca Komisji
kadencja 5 [2014-2018] 7
Mateusz Pachucki Stanowisko: Zastępca Przewodniczącego Komisji
kadencja 5 [2014-2018] 8
Krzysztof Lipiński Stanowisko: Członek Komisji
kadencja 5 [2014-2018] 9
Marzena Matyjaszczyk Stanowisko: Członek Komisji
kadencja 5 [2014-2018] 10
Stanisław Józef Teleon Stanowisko: Członek Komisji
kadencja 5 [2014-2018] 11
Anna Kolasińska Stanowisko: Przewodnicząca Komisji
kadencja 8 [2018-2022] 12
Małgorzata Maria Konarska Stanowisko: Zastępca Przewodniczącego Komisji
kadencja 8 [2018-2022] 13
Paweł Cymerman Stanowisko: Członek Komisji
kadencja 8 [2018-2022] 14
Anna Jakubiuk Stanowisko: Członek Komisji
kadencja 8 [2018-2022] 15
Małgorzata Kopeć Stanowisko: Członek Komisji
kadencja 8 [2018-2022] 16
Stanisław Józef Teleon Stanowisko: Członek Komisji
kadencja 8 [2018-2022] 17