Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Siemień

Logo - Urząd Gminy Siemień

Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych

Szczególowe wyszukiwanie
Imię i Nazwisko Informacje Kadencja Kolejność
Janusz Wójcik Stanowisko: Przewodniczący Komisji
325 1
Mieczysław Kopiś Stanowisko: Członek Komisji
325 2
Maria Łukaszek Stanowisko: Zastępca Przewodniczącego Komisji
325 3
Stanisław Feliks Sapała Stanowisko: Członek Komisji
325 4
Stanisław Grzelak Stanowisko: Członek Komisji
325 5
Renata Grochowska Borowicz Stanowisko: Członek Komisji
325 6
Małgorzata Maria Konarska Stanowisko: Przewodnicząca Komisji
606 7
Mateusz Pachucki Stanowisko: Zastępca Przewodniczącego Komisji
606 8
Krzysztof Lipiński Stanowisko: Członek Komisji
606 9
Marzena Matyjaszczyk Stanowisko: Członek Komisji
606 10
Stanisław Józef Teleon Stanowisko: Członek Komisji
606 11
Anna Kolasińska Stanowisko: Przewodnicząca Komisji
905 12
Małgorzata Maria Konarska Stanowisko: Zastępca Przewodniczącego Komisji
905 13
Paweł Cymerman Stanowisko: Członek Komisji
905 14
Anna Jakubiuk Stanowisko: Członek Komisji
905 15
Małgorzata Kopeć Stanowisko: Członek Komisji
905 16
Stanisław Józef Teleon Stanowisko: Członek Komisji
905 17